e-hvtd v2.0 (9175)

洛陽 lạc dương
♦Tên thành thị Lạc Dương , ở tỉnh Hà Nam. Nhà Đông Chu, Đông Hán... đã từng dựng đô ở đây, nên còn gọi là Lạc Kinh hay Kinh Lạc .