e-hvtd v2.0 (9175)

主人公 chủ nhân công
♦Tiếng tôn xưng chủ nhân. ◇Hàn Dũ : Cánh phiền tương hỉ sự, Lai báo chủ nhân công , (Vịnh đăng hoa đồng hầu thập nhất ). § Cũng viết là: chủ nhân ông .
♦Nhân vật chính trong tiểu thuyết, hí kịch... § Tiếng Anh: hero.