e-hvtd v2.0 (9175)

破瓜 phá qua
♦Con gái đến mười sáu tuổi gọi là phá qua , vì chữ qua giống hình hai chữ bát , tức mười sáu.
♦Con gái giao hợp lần đầu. ◇Cảnh thế thông ngôn : Na Đỗ Thập Nương tự thập tam tuế phá qua, kim nhất thập cửu tuế, thất niên chi nội, bất tri lịch quá liễu đa thiểu công tử vương tôn , , , (Đỗ Thập Nương nộ trầm bách bảo tương ) Cô Đỗ Thập Nương ấy từ mười ba tuổi đã "phá qua", nay mười chín tuổi, trong vòng bảy năm, không biết trải qua bao nhiêu vương tôn công tử.