e-hvtd v2.0 (9175)

新娘 tân nương
♦Cô dâu, người con gái vừa mới lấy chồng.
♦Thị thiếp, nàng hầu.