e-hvtd v2.0 (9175)

周歲 chu tuế
♦Một năm. ◇Bạch Cư Dị : Tự tàm đáo phủ vị chu tuế, Huệ ái uy lăng nhất sự vô , (Phủ tửu , Biến pháp ).
♦Tuổi tròn một năm. ◇Tống sử : Bân thủy sanh chu tuế, phụ mẫu dĩ bách ngoạn chi cụ la ư tịch, quan kì sở thủ , , (Tào Bân truyện ) (Tào) Bân vừa đầy một tuổi, cha mẹ đem các đồ chơi bày đầy ra chỗ ngồi, xem nó chọn lấy thứ gì.