e-hvtd v2.0 (9175)

周期 chu kì
♦Chu niên.
♦Trong quá trình phát triển biến hóa, sự việc đặc trưng nào đó liên tục xuất hiện trở lại, thời gian trải qua giữa hai lần xuất hiện gọi là chu kì . ◎Như: tri thức canh tân đích chu kì việt lai việt đoản .
♦Khoảng thời gian đều đặn, trong một hệ thống vận động, kể từ một điểm đi rồi trở lại đúng chỗ cũ, đủ một vòng (tiếng Pháp: période).