e-hvtd v2.0 (9175)

標志 tiêu chí
♦Cũng như lập chí . § Xem từ này.