e-hvtd v2.0 (9175)

害羞 hại tu
♦Thẹn, xấu hổ, ngượng ngùng. ◇Lí Ngư : Phu nhân, nhĩ bối hậu na dạng tưởng tha, chẩm ma nhất kiến liễu diện, hựu thị giá đẳng hại tu khởi lai? , , , ? (Ý trung duyên , Trầm gian ).