e-hvtd v2.0 (9175)

落不是 lạc bất thị
♦Bị khiển trách. § Cũng viết là lạc bao hàm . ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã ninh khả tự kỉ lạc bất thị, khởi cảm đái lụy nhĩ ni , (Đệ tứ thập ngũ hồi) Tôi đành tự mình chịu trách móc, chứ nào dám làm lụy đến chị.