e-hvtd v2.0 (9175)

遞進 đệ tiến
♦Tuần tự tiến tới. ◇Lưu Hiếu Tiêu : Phù hàn thử đệ tiến, thịnh suy tương tập , (Quảng tuyệt giao luận ).
♦Theo thứ tự thăng cấp. ◇Tống Kì : Vị kỉ, Tôn Tuyên Công diệc nhập lộ môn chấp kinh đệ tiến , (Phùng Thị Giảng hành trạng ).