e-hvtd v2.0 (9175)

方便麵 phương tiện miến
♦Mì ăn liền. § Ở Đài Loan gọi là phao miến , tốc thực miến .