e-hvtd v2.0 (9175)

精美 tinh mĩ
♦Đẹp, khéo, tinh xảo. ◇Văn minh tiểu sử : Diêu Văn Thông tiếp tại thủ trung nhất khán, toàn dụng ngoại quốc trang đinh, thậm thị tinh mĩ , , (Đệ nhất thất hồi).