e-hvtd v2.0 (9175)

羨慕 tiện mộ
♦Ái mộ, ngưỡng mộ, ưa thích. ◇Hồng Lâu Mộng : Cô nương hà khổ đả thú ngã. Ngã bất quá thị tâm lí tiện mộ, tài học trước ngoan bãi liễu . , (Đệ tứ thập bát hồi) Cô nương hơi đâu mà cứ trêu chọc em thế? Chẳng qua thích thơ, em mới học để mà chơi đấy thôi.
♦★Tương phản: đố kị , tật đố .