e-hvtd v2.0 (9175)

告假 cáo giá
♦Xin phép nghỉ. § Cũng nói thỉnh giá . ◇Hồng Lâu Mộng : Tha dã bất cáo giá, tựu tư tự khứ liễu , (Đệ tứ thập tam hồi) Chú ấy không xin phép nghỉ lại dám tự tiện đi à?