e-hvtd v2.0 (9175)

罔兩 võng lượng
♦Giống yêu quái ở gỗ đá trong núi sông. § Cũng viết là võng lượng , võng lãng .
♦Tỉ dụ kẻ hung ác làm hại người.
♦Cái bóng mờ mờ ở chung quanh cái bóng thực. ◇Trang Tử : Võng lượng vấn ảnh viết: Nẵng tử hành, kim tử chỉ, nẵng tử tọa, kim tử khởi, hà kì vô đặc tháo dư? : , , , , ? (Tề vật luận ) Cái bóng mờ (của bóng) hỏi cái bóng rằng: Nãy mi đi, giờ mi đứng; nãy mi ngồi, giờ mi dậy; sao mi không có tính nết riêng vậy?
♦Tâm thần hoảng hốt, không biết trông cậy vào đâu. ◇Đông Phương Sóc : Ai hình thể chi li giải hề, thần võng lượng nhi vô xá , (Thất gián , Ai mệnh ).