e-hvtd v2.0 (9175)

苗條 miêu điều
♦Cành cây nhỏ và dài. ◇Chu Thật : Dương liễu thành vi vô hạn ý, Miêu điều do kí tích thì tài , (Tuế mộ tạp cảm ).
♦Hình dung thân hình thon dài xinh đẹp. ★Tương phản: phì bàn , thô tráng , ung thũng .