e-hvtd v2.0 (9175)

拿破崙 nã phá luân
Nã Phá Luân : Hoàng đế Pháp Quốc Napoléon Bonaparte (1769-1821).