e-hvtd v2.0 (9175)

樣樣 dạng dạng
♦Các thứ, các loại. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã tri đạo thập ma danh nhi! Dạng dạng đô thị hảo đích ! (Đệ tứ thập nhất hồi) Tôi biết tên món gì mà gọi! Cái nào cũng ngon cả.