e-hvtd v2.0 (9175)

鳴珂 minh kha
♦Xe ngựa của kẻ sang (xe ngựa nạm ngọc kha). Vì thế mới gọi quê người là kha hương hay kha lí (ý nói là chốn quê hương phú quý).