e-hvtd v2.0 (9175)

金石絲竹 kim thạch ti trúc
♦Chuông khánh đàn sáo. Kim thạch ti trúc phiếm chỉ các loại nhạc khí, hoặc chỉ các thứ âm nhạc.