e-hvtd v2.0 (9175)

曲折 khúc chiết
♦Quanh co uốn khúc. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngoại diện khước thị tang, du, cận, chá, các sắc thụ trĩ tân điều, tùy kì khúc chiết, biên tựu lưỡng lựu thanh li , , 槿, , , , (Đệ thập thất hồi) Mặt ngoài là những cây dâu, cây du, dâm bụt và chá, tất cả đều mơn mởn tốt tươi, theo nhau chỗ nhô ra, chỗ lượn vào, đan thành hai dãy rào xanh.
♦Tình huống rõ rệt từng li từng tí, ngõ ngách, đường ngang lối dọc. ◇Sử Kí : Ngô ích tri Ngô bích trung khúc chiết, thỉnh phục vãng , (Ngụy Kì Vũ An Hầu truyện ) Tôi biết rõ hơn ngõ ngách ở trong thành lũy của quân Ngô, xin (tướng quân) cho tôi đi lần nữa.
♦Ẩn tình, khúc mắc. ◎Như: thử sự nội tình phả hữu khúc chiết sự tình này bên trong có phần khúc mắc phức tạp.
♦Uyển chuyển.
♦Trắc trở, tỏa chiết.
♦Chỉ chỗ cao thấp lên xuống trong điệu nhạc. Cũng chỉ thể thức của điệu nhạc.