e-hvtd v2.0 (9175)

古本 cổ bổn
♦Thư tịch thời xưa, bổn sách xưa. ◇Tùy Thư : Ư thị tổng tập biên thứ, tồn vi cổ bổn , (Kinh tịch chí nhất ) Nhân đó sắp đặt tất cả theo thứ tự, giữ lại làm sách cổ.