e-hvtd v2.0 (9175)

身材 thân tài
♦Thân hình, thân thể. ◇Hồng Lâu Mộng : Phấn diện chu thần, thân tài tuấn tiếu, cử chỉ phong lưu , , (Đệ thất hồi) Má phấn môi son, thân hình tuấn tú, đi đứng phong nhã.