e-hvtd v2.0 (9175)

別材 biệt tài
♦Tài năng đặc thù.