e-hvtd v2.0 (9175)

三儀 tam nghi
♦Thiên, địa, nhân. ☆Tương tự: tam cực , tam tài .
♦Chỉ ba tuyến: xích đạo , hạ chí , đông chí .