e-hvtd v2.0 (9175)

混血兒 hỗn huyết nhi
♦Con lai (cha mẹ không cùng huyết thống chủng tộc).