e-hvtd v2.0 (9175)

及期 cập kì
♦Đến kì hạn, đến lúc.