e-hvtd v2.0 (9175)

朝陽 triêu dương, triều dương
Triêu dương . Mặt trời ban mai, mặt trời mới mọc. ☆Tương tự: húc nhật . ★Tương phản: tịch dương .
♦Phía đông núi. ◇Thi Kinh : Ngô đồng sanh hĩ, Vu bỉ triêu dương , (Đại nhã , Quyển a ) Cây ngô đồng mọc lên, Ở bên phía đông trái núi kia.
♦Đọc là triều dương . Hướng về mặt trời. ☆Tương tự: hướng dương .
♦Tên huyện.