e-hvtd v2.0 (9175)

高壘深壁 cao lũy thâm bích
♦Tường lũy cao doanh trại sâu. Ý nói phòng thủ vững vàng. § Cũng nói là cao bích thâm lũy .