e-hvtd v2.0 (9175)

材智高奇 tài trí cao kì
♦Người có tài năng trí tuệ hơn người. ◇Hán Thư : Thần thiết quan hoàng thái tử tài trí cao kì, ngự xạ kĩ nghệ quá nhân tuyệt viễn , (Trào Thác truyện ).