e-hvtd v2.0 (9175)

奇貨可居 kì hóa khả cư
♦Đồ vật, hàng hóa hiếm quý, có thể tích trữ để sau bán lại có nhiều lời. Điển lấy từ Sử Kí : Lã Bất Vi là một nhà buôn lớn ở Dương Địch, đi lại mua rẻ, bán đắt, trong nhà có hàng nghìn cân vàng. (...) Tử Sở là cháu của vua Tần, làm con tin ở chư hầu, xe ngựa, vật tiêu dùng chẳng được sẵn, ở cảnh cùng khốn có vẻ bực bội. Lã Bất Vi ở Hàm Đan trông thấy Tử Sở thương hại, nói: "Món hàng này lạ, có thể tích trữ được đây." (Thử kì hóa khả cư ). ◇Ấu học quỳnh lâm : Sự hữu đại lợi, viết kì hóa khả cư , (Quyển tam, Nhân sự loại ) Sự gì có lợi lớn, gọi là "kì hóa khả cư".
♦☆Tương tự: đãi giá nhi cô , độn tích cư kì .