e-hvtd v2.0 (9175)

蒜條 toán điều
♦Thoi, thỏi. § Dùng chỉ vật hình trạng dài và tròn. ◎Như: toán điều kim thoi vàng, toán điều trạc tử vòng đeo trang sức.