e-hvtd v2.0 (9175)

埋沒 mai một
♦Chôn vùi dưới đất. ◇Đỗ Phủ : Sanh nữ do thị giá bỉ lân, Sanh nam mai một tùy bách thảo , (Binh xa hành ) Sinh con gái còn được gả chồng nơi láng giềng gần, Sinh con trai (sẽ bị) chôn vùi theo cỏ cây.
♦Chỉ sự tài năng không được hiển hiện. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Toản thán viết: Như thử khả vị mai một anh hùng : (Đệ ngũ hồi) (Công Tôn) Toản than rằng: Như thế (có thể nói) quả là mai một anh hùng.