e-hvtd v2.0 (9175)

嬌兒 kiều nhi
♦Con trai gái được cha mẹ thương yêu. ◇Đỗ Phủ : Kiều nhi bất li tất, Úy ngã phục khước khứ , (Khương thôn ) Các con trai, gái không rời gối, Sợ tôi lại ra đi.