e-hvtd v2.0 (9175)

奇異 kì dị
♦Kì quái. ◇Tống Ngọc : Kiến nhất phụ nữ, Trạng thậm kì dị , (Thần nữ phú ) Thấy một người đàn bà, Hình trạng kì quái.
♦Lạ lùng, kì lạ. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Ngọc kiến Bảo Cầm niên kỉ tối tiểu, tài hựu mẫn tiệp, thâm vi kì dị , , (Đệ ngũ thập hồi) Bảo Ngọc thấy Bảo Cầm nhỏ tuổi hơn cả, lại có tài nhanh nhẹn, thật lấy làm kì lạ.
♦☆Tương tự: li kì , cổ quái , quái tích , quái dị , côi dị , kì diệu , kì quái , hi kì .
♦★Tương phản: bình phàm , bình thường