e-hvtd v2.0 (9175)

奇功 kì công
♦Công trạng cao lớn phi thường. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Cầm tặc định tu cầm tặc thủ, kì công đoan đích đãi kì nhân , (Đệ ngũ hồi) Bắt giặc nên bắt tên đầu sỏ, kì công phải đợi người kì tài.