e-hvtd v2.0 (9175)

學期 học kì
♦Thời gian học tập ấn định cho từng bậc học.
♦Kì hạn học phân chia trong năm, thường là hai học kì. ◎Như: đệ nhất học kì , đệ nhị học kì .