e-hvtd v2.0 (9175)

害事 hại sự
♦Việc hư, bại sự.
♦Có hại. ◎Như: tham tửu hại sự ham rượu có hại.