e-hvtd v2.0 (9175)

孩兒 hài nhi
♦Trẻ con.
♦Tiếng xưng hô của cha mẹ đối với con cái, hoặc của người nhiều tuổi (trưởng bối ) đối với người ít tuổi (vãn bối ).
♦Tiếng tự xưng của trai gái đối với cha mẹ hoặc của người ít tuổi đối với người nhiều tuổi.