e-hvtd v2.0 (9175)

家祖 gia tổ
♦Tiếng xưng ông nội mình đối với người khác.