e-hvtd v2.0 (9175)

博覽會 bác lãm hội
♦Cuộc trưng bày, triển lãm. ◎Như: Vạn quốc bác lãm hội (tiếng Anh: Universal Exposition, World-s Fair).