e-hvtd v2.0 (9175)

大娘 đại nương
♦Con thứ gọi đích mẫu (vợ cả của cha) là đại nương .
♦Tiếng tôn xưng vợ của bậc niên trưởng.
♦Phương ngôn Bắc Trung quốc gọi bá mẫu đại nương .