e-hvtd v2.0 (9175)

半生半熟 bán sinh bán thục
♦Thức ăn chưa nấu chín hoàn toàn.
♦Tỉ dụ sự vật chưa được vừa ý hoặc hoàn hảo.