e-hvtd v2.0 (9175)

升平 thăng bình
♦Bình trị, thái bình. ◇Hán Thư : Sử Hiếu Vũ hoàng đế thính dụng kì kế, thăng bình khả trí 使, (Mai Phúc truyện ).