e-hvtd v2.0 (9175)

君主 quân chủ
♦Ông vua, nguyên thủ một quốc gia theo chế độ vua chúa.