e-hvtd v2.0 (9175)

反路 phản lộ
♦Đường trở về. ☆Tương tự: quy lộ . ◇Tạ Thiểu : Chung tri phản lộ trường (Tạm sử hạ đô dạ 使) Rốt cục mới hay đường về xa.