e-hvtd v2.0 (9175)

原原本本 nguyên nguyên bổn bổn
♦Sự tình gốc ngọn đầu đuôi rõ ràng. § Cũng viết là nguyên nguyên bổn bổn . ☆Tương tự: tòng đầu đáo vĩ . ◇Văn minh tiểu sử : Sai quan tiện thưởng thượng nhất bộ, bả giá sự tình nguyên nguyên bổn bổn tường trần nhất biến 便, (Đệ thập nhị hồi) Viên sai quan liền tiến lên một bước, đem sự tình từ đầu tới cuối trình bày rõ ràng một lượt.