e-hvtd v2.0 (9175)

原本 nguyên bổn
♦Nguồn gốc sự vật, căn nguyên.
♦Truy tìm nguyên do của sự vật. ◇Mai Thừa : Ư thị sử bác biện chi sĩ, nguyên bổn san xuyên, cực mệnh thảo mộc 使, , (Thất phát ) Do đó khiến cho các bậc biện giải học rộng truy tìm nguồn gốc núi sông, biết hết từ đâu ra các tên cây cỏ.
♦Nguyên lai, bổn lai. ◇Dương Sóc : Diêu Trường Canh phu phụ nguyên bổn hữu lưỡng cá nhi tử, đô một liễu, thừa hạ cá nữ nhi, nã trước tượng nhãn châu tử nhất dạng bảo bối , , , (Tam thiên lí giang san , Đệ nhất đoạn) Vợ chồng Diêu Trường Canh nguyên trước có hai đứa con trai, đều chết cả, chỉ còn một đứa con gái, nâng niu quý báu giống như con ngươi trong mắt.
♦Bản chính (sách vở, tài liệu viết hoặc khắc in ra lần thứ nhất), không phải bản sao chép. ◇Lí Ngư : Nhược thị, tắc hà dĩ nguyên bổn bất truyền nhi truyền kì sao bổn dã , (Nhàn tình ngẫu kí , Từ khúc ) Như thế, thì tại sao bản chính không truyền mà lại truyền bản sao.
♦Bản sách căn cứ theo đó mà phiên dịch.