e-hvtd v2.0 (9175)

午後 ngọ hậu
♦Buổi chiều, sau 12 giờ trưa.