e-hvtd v2.0 (9175)

劍術 kiếm thuật
♦Kĩ thuật dùng gươm.